Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Lodowiska Miejskiego w Mrągowie na ferie

Wychodząc naprzeciw najmłodszym wielbicielom jazdy na lodzie, zarządca obiektów sportowych – TBS Karo, postanawia w okresie ferii zimowych (w terminie 24.01.-13.02.) zmienić godziny otwarcia Lodowiska Miejskiego w Mrągowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoiska nr 5 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. przy ul. Jaszczurcza Góra

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoiska nr 5 o pow. 6m2 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 01.07.2020r. – 31.08.2020r.

Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę trzech miejsc pod stanowiska handlowe na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę trzech miejsc pod stanowiska handlowe o pow. 6m2, 6m2, 10m2 na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, itp., w okresie 01.07.2020r. – 31.08.2020r.

Przetarg na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 01 lipca 2020 roku do 31sierpnia 2020 roku.

Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5,
tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 15.06.2020r. – 31.08.2020r.

Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3, 4 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. oraz sprzedaży popcornu i waty cukrowej przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 15.06.2020r. – 31.08.2020r.

Przetarg pisemny ofertowy na realizację usługi pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych w budynkach i lokalach komunalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, administrowanych przez TBS „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie, w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

TBS/     /2019                                                                                                                                                                                 Mrągowo, dnia 29.11.2019r.

     ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT  

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na realizację usługi pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych w budynkach i lokalach komunalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Mrągowo, administrowanych przez TBS „Karo” Sp. z o.o.  w Mrągowie, w okresie od  01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.  

Przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o pow. 20 m² na plaży przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o pow. 20 m² na plaży przy ul. Nadbrzeżnej
w Mrągowie w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, itp., w okresie 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r.

Przetarg – Dzierżawa terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 01 lipca 2019 roku do 31sierpnia 2019 roku.

Przetarg – Dzierżawa miejsc na terenie ekomariny w Mrągowie z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3, 4 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. oraz sprzedaży popcornu i waty cukrowej przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 15.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza drugi przetarg pisemny ofertowy pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul.. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie.

Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji pomiarowej okiennej stolarki historycznej oraz projektu budowlanego nowej okiennej stolarki w budynkach przy ul.. Roosevelta 13 i Wyspiańskiego 5 w Mrągowie.

Przetarg – Dzierżawa terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 01 lipca 2018 roku do 31sierpnia 2018 roku.

Przetarg – Dzierżawa miejsc przy promenadzie na terenie ekomariny w Mrągowie z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3 z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi: upominki, zabawki, itp. przy promenadzie na terenie ekomariny, w dniach 15.06.2018r. – 31.08.2018r.

Dzierżawa stanowisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra – Piknik Country 2017

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stanowisk nr 60 – 69 do prowadzenia handlu przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 28-30 lipca 2017 r. podczas trwania „Pikniku Country 2017”. Oznaczenie stanowisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m² na zagospodarowanie miejsca do plażowania – teren Ekomariny, ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę terenu o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania (dopuszcza się urządzenie punktu gastronomicznego do sprzedaży napojów bezalkoholowych), przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie na okres od 15 kwietnia 2017 roku do 15 października 2017 roku.

Rozstrzygnięcie przetargu

Dot.: przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie”.