Rozstrzygnięcie przetargu

Dot.: przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie”.

Zawiadomienie

I. Zamawiający informuję, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznych i audio-wideo sali sesyjnej w budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie”, wybrał ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8, albowiem oferta ta spełniała wymagania ustawowe, warunki Zamawiającego oraz otrzymała największą liczbę punktów.

II. Zamawiający informuje, że na przetarg wpłynęły dwie oferty (zestawienie w zał. Nr 1).

Załącznik

Załącznik Nr 1 do zawiadomienia doc | 33 KB Pobierz