PROGRAM „ZŁOTA RĄCZKA”

Program przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Mrągowo.

REGULAMIN PROGRAMU „ZŁOTA RĄCZKA” W MRĄGOWIE

  1. Osoba zgłaszająca musi zamieszkiwać samodzielnie na terenie miasta Mrągowo oraz mieć ukończony 65 rok życia.

  2. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem tel. 89 741 06 00 w godzinach 9:00-13:00.

  3. Po weryfikacji osoby zgłoszonej zostanie skierowany pracownik TBS „Karo” w celu wykonania usługi-porady.

  4. Usługa wykonywana będzie zgodnie kolejnością zgłoszeń po wcześniejszej ich weryfikacji przez pracownika adm. TBS „Karo”.

  5. Przez usługę należy rozumieć wykonanie drobnych prac, napraw typu (wymiana żarówki, naprawa klamki w drzwiach, itd.).

  6. W przypadku stwierdzenia większych usterek pracownik na prośbę zainteresowanej osoby, może doradzić co należy zakupić oraz może wskazać koszt usunięcia awarii usterki.

  7. W przypadku stwierdzenia braku kwalifikacji do usługi zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania.