Sponsorzy

MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. wspiera TBS „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na zarządzanych obiektach.