Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją oraz projektem zagospodarowania terenu pn.: „Budowa budynków mieszkalnych w ramach programu miejskiego MRĄGOWIANIN – Etap I.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją oraz projektem zagospodarowania terenu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych w ramach programu miejskiego MRĄGOWIANIN – Etap I.”