Wynik konkursu na na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wyniku konkursu