Przetarg – Dzierżawa miejsc na terenie ekomariny w Mrągowie z przeznaczeniem na prowadzenie handlu artykułami przemysłowymi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę stoisk nr 1, 2, 3, 4 do prowadzenia handlu artykułami przemysłowymi typu: upominki, zabawki, odzież itp. oraz sprzedaży popcornu i waty cukrowej przy ul. Jaszczurcza Góra, w dniach 15.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Oznaczenie stoisk handlowych, ich położenie i powierzchnia określona jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Stawka wywoławcza za dzierżawę 1m² stoiska handlowego za miesiąc wynosi 100,00 zł netto + 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 14 czerwca 2019 r.
do godz. 9.30 do TBS „KARO” przy ul. Kopernika 11 w Mrągowie bądź przesłanie na na adres e-mail: tbskaro@interia.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy  biura TBS „Karo”.

Umowa dzierżawy na poszczególne stoiska handlowe, zostanie zawarta z osobą, której oferta uzyska najwyższą cenę.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oferowaną stawkę za dzierżawę 1 m² za stoisko (nr) / miesiąc
4/ oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

W przypadku chęci wydzierżawienia kilku stoisk, oferent składa oddzielną ofertę na każde stanowisko.|
O wyborze oferty oferent zostanie powiadomiony bezzwłocznie i przesłana zostanie Umowa do podpisania.

Podpisanie i przesłanie umowy na dzierżawę stoisk handlowych nastąpi wyłącznie po uprzednim opłaceniu czynszu dzierżawnego.

W okresie trwania  dzierżawy stoisk handlowych zabrania się:

  1. sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa) oraz wszelkiego rodzaju produktów spożywczych,
  2. odtwarzania muzyki o nadmiernym nagłośnieniu,
  3. odstąpić swego prawa osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Anna Zdunek tel. 603 215 333

Projekt umowy dzierżawy, która zostanie podpisana  z wyłonionym w przetargu dzierżawcą, stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia, druk do składania ofert stanowi Załącznik nr 3.

 

Załączniki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf | 55 KB

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych.

Pobierz
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf | 55 KB

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych.

Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3A pdf | 739 KB Pobierz
Dokumentacja fotograficzna - Załącznik Nr 3B pdf | 697 KB Pobierz
Dokumentacja konserwatorska – remont sali nr 1, przedmiar zip | 13 MB Pobierz
Dokumentacja konserwatorska – wymiana okien sala nr 1, przedmiar, rzuty zip | 20 MB Pobierz
Druk do składania ofert. Załącznik Nr 2. pdf | 57 KB Pobierz
Druk do składania ofert. Załącznik nr 2. pdf | 58 KB Pobierz
Formularz oferty doc | 31 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz Oferty (Załącznik Nr 1) docx | 8 KB Pobierz
Formularz oferty - Załącznik Nr 4 doc | 20 KB Pobierz
Formularz oferty – Załącznik Nr 4 doc | 21 KB Pobierz
Formularze do SIWZ doc | 135 KB Pobierz
Formularze do SIWZ doc | 126 KB Pobierz
KOREKTA - Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 148 KB Pobierz
Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1A pdf | 482 KB Pobierz
Kserokopia zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie - Załącznik Nr 1B pdf | 705 KB Pobierz
Logo jpg | 33 KB Pobierz
Logo - różne formaty zip | 1 MB Pobierz
Mapa pdf | 515 KB Pobierz
Mapka jpeg | 481 KB Pobierz
Mapka pdf | 605 KB Pobierz
Mapka sytuacyjna pdf | 438 KB Pobierz
Mapka.pdf pdf | 826 KB Pobierz
Oświadczenie docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 4) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie (Załącznik Nr 5) docx | 7 KB Pobierz
Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu pdf | 69 KB Pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania grobem / miejscem pod grób doc | 16 KB Pobierz
Projekt Budowlany (Załącznik Nr 3) pdf | 3 MB Pobierz
Projekt instalacji teletechnicznej i AV zip | 2 MB Pobierz
Projekt umowy doc | 139 KB Pobierz
Projekt umowy doc | 88 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt Umowy (Załącznik Nr 2) docx | 17 KB Pobierz
Projekt umowy - Załącznik Nr 2 doc | 44 KB Pobierz
Projekt umowy dzierżawy. Załącznik Nr 1 pdf | 76 KB Pobierz
Projekt umowy dzierżawy. Załącznik Nr 1 pdf | 75 KB Pobierz
Projekt umowy – Załącznik Nr 2 doc | 32 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 141 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 178 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 3) pdf | 143 KB Pobierz
Przedmiar (Załącznik Nr 4) pdf | 129 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Chopina 3 pdf | 122 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Plutonowa 3 pdf | 122 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 14 pdf | 123 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 24 pdf | 143 KB Pobierz
Przedmiar robót - ul. Roosevelta 28 A  pdf | 115 KB Pobierz
Przedmiar robót – ul. Roosevelta 10 pdf | 121 KB Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc | 532 KB Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) doc | 561 KB Pobierz
Umowa – projekt doc | 162 KB Pobierz
Wniosek o przyjęcie w poczet najemców TBS pdf | 75 KB

Wniosek o przyjęcie w poczet najemców lokali mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf | 60 KB Pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na ustawienie nagrobka / zagospodarowanie otoczenia grobu doc | 43 KB Pobierz
Wzór umowy pdf | 237 KB Pobierz
Wzór umowy pdf | 221 KB Pobierz
Zalacznik nr 1 - mapka jpg | 102 KB Pobierz
Zalącznik nr 2 - umowa doc | 31 KB Pobierz
Zalacznik-2-wzor-umowy.pdf pdf | 237 KB Pobierz
zalacznik-nr-1-do-zawiadomienia.doc doc | 18 KB Pobierz
zalacznik-nr-1.pdf pdf | 410 KB Pobierz
zalacznik-nr-2.pdf pdf | 231 KB Pobierz
Zalacznik1.pdf pdf | 2 MB Pobierz
Zaświadczenie o dochodach pdf | 63 KB Pobierz
Załącznik 1 mapka.pdf pdf | 682 KB Pobierz
Załącznik 1.pdf pdf | 682 KB Pobierz
Załącznik 2 - wzor umowy.pdf pdf | 220 KB Pobierz
Załącznik 2 wykaz rob. kons. i drob. rob. rem. doc | 29 KB Pobierz
Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf | 37 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 pdf | 685 KB Pobierz
Załącznik nr 1 jpg | 814 KB Pobierz
Załącznik nr 1 jpg | 814 KB Pobierz
Załącznik nr 1 pdf | 410 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Mapa terenu pdf | 340 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - mapka jpg | 61 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Plan pdf | 807 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Projekt umowy doc | 38 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 do umowy jpg | 1 MB

Szkic na mapie sytuacyjno – wysokościowej

Pobierz
Załącznik nr 1 do umowy - Mapa jpg | 662 KB Pobierz
Załącznik Nr 1 do umowy dwa hangary jpg | 1 MB

Szkic na mapie sytuacyjno – wysokościowej

Pobierz
Załącznik Nr 1 do zawiadomienia doc | 33 KB Pobierz
Załącznik nr 1. pdf | 608 KB Pobierz
Załacznik nr 1. jpeg | 423 KB Pobierz
Załącznik nr 1.zip zip | 38 KB Pobierz
Załącznik Nr 2 doc | 28 KB Pobierz
Załącznik nr 2 doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 2 doc | 16 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz oferty doc | 16 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - umowa doc | 32 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa pdf | 515 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Umowa dzierżawy pdf | 500 KB Pobierz
Załącznik Nr 2 do umowy pdf | 18 KB

Wzór rejestru osób korzystających z wypożyczania sprzętu wodnego

Pobierz
Załącznik Nr 2 do umowy pdf | 18 KB

Wzór rejestru osób korzystających z wypożyczania sprzętu wodnego

Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 222 KB Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 231 KB Pobierz
Załącznik nr 2. pdf | 232 KB Pobierz
Załącznik Nr 3 doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 3 doc | 53 KB Pobierz
Załącznik nr 3 doc | 38 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy pdf | 374 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy pdf | 368 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - oferta doc | 28 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - oferta doc | 29 KB Pobierz
Załącznik nr 4 - zwrot wadium doc | 25 KB Pobierz
Załącznik nr 4 - zwrot wadium doc | 24 KB Pobierz
Załącznik-nr-1-plan.pdf pdf | 810 KB Pobierz
załącznik-nr-1-scaled.jpeg jpeg | 481 KB Pobierz
zbiorcze-zestawienie-ofert.doc doc | 369 KB Pobierz
Zlecenie wyznaczenia miejsca pod grób doc | 17 KB Pobierz