Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystawa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o.

Mrągowo, 27.04.2022 rok

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KARO” SP. Z O.O.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, ul. Kopernika 11,  11-700 Mrągowo (będąca Komisją Konkursową) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ww Spółki wybrano w dniu 27 kwietnia 2022 roku kandydaturę Grzegorza Pałdyny.

Grzegorz Pałdyna spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie z 06 kwietnia 2022 roku oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-)   Michał Och

Rekrutacja na stanowisko zarządca nieruchomości.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko zarządca nieruchomości.

       Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie administrowanie nieruchomościami, prowadzenie kartotek właścicieli/najemców lokali, przygotowywanie i prowadzenie zebrań, bieżąca

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, dań typu „Fast food” itp., działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp. oraz działalności gospodarczej – wypożyczalnia sprzętu wodnego , w okresie od 22.07.2021r. do 31.08.2021r.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, dań typu „Fast food” itp., działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp. oraz działalności gospodarczej – wypożyczalnia sprzętu wodnego , w okresie od 01.07.2021r. do 31.08.2021 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie – miejsca do plażowania

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie o powierzchni 288 m², na zagospodarowanie miejsca do plażowania w okresie od 15.06.2021r. do 31.08.2021 r.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie – wypożyczalnia sprzętu wodnego

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 15.06.2021r. – 31.08.2021r.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6 bezpośrednio przy promenadzie (część dz. nr 256/4) pod stoiska handlowe celem prowadzenia działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp. oraz sprzedaży waty cukrowej i popcornu, w okresie od 15.06.2021r. do 31.08.2021r.

TBS „Karo” ogłasza nabór na stanowisko konserwator terenów zielonych i rekreacyjnych

       Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko konserwator terenów zielonych i rekreacyjnych.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie wykonywanie prac porządkowych na terenie nieruchomości i wokół niej, koszenie terenów zielonych, przycinka żywopłotów, zamiatanie, odśnieżanie oraz drobne czynności konserwacyjno-naprawcze. Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie podstawowe (brak), umiejętność obsługi sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych, a także elektronarzędzi, chęci do pracy, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku oraz prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 23.04.2021 r. do godz. 14.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Ogłoszenie Prezesa Zarządu TBS „Karo” Sp. z o.o.

Szanowni Państwo.

W związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa powodującego chorobę COVID – 19, z uwagi na realne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli oraz zgodnie z zaleceniami organów władzy państwowej dotyczącymi ograniczenia lub unikania publicznych zgromadzeń, roczne zebrania na Wspólnotach nie odbędą  się.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli lokali proponuję w okresie pandemii następujące rozwiązania:

  1. Dostarczymy Państwu dokumenty sprawozdawcze za rok 2020 
  2. W razie potrzeb na wniosek Zarządu w terminie dogodnym dla Zarządu Wspólnoty, uzgodnionym z Zarządcą możemy przeprowadzić spotkanie.
  3. Po zakończeniu „obostrzeń COVID” zostanie przeprowadzone zebranie roczne z podjęciem wszystkich niezbędnych uchwał.

Dodatkowo zachęcam Państwa do łączności mailowej i telefonicznej z Państwa Zarządcą. 

Ze względu na zagrożenie COVID prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w biurze TBS „KARO” Sp. z o.o. 

TBS „Karo” ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko specjalista ds. technicznych. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie koordynowanie oraz nadzór pracy konserwatorów, opiniowanie wniosków lokatorskich w sprawie remontów, kosztorysowanie prac remontowo-budowlanych, organizacja przetargów, sporządzanie umów na roboty budowlane, kontrola jakości wykonania i odbiór prac zleconych, prowadzenie dokumentacji technicznej, przeglądy stanu technicznego nieruchomości, sporządzanie planu remontów. Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie min. średnie techniczne, co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy w budownictwie, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B oraz znajomość programów do kosztorysowania. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 31.03.2021 r. do godz. 15.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

TBS „Karo” ogłasza nabór na stanowisko referent ds. księgowości

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko referent ds. księgowości. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych, bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym, kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, archiwizacja dokumentów. Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie min. średnie ekonomiczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych oraz prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 31.03.2021 r. do godz. 15.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Dobra wiadomość dla młodych miłośników łyżwiarstwa!

TBS Karo i Burmistrz Miasta Mrągowo zapraszają uczniów mrągowskich szkół podstawowych do darmowego korzystania z miejskiego lodowiska.
Bezpłatny wstęp na lodowisko będzie możliwy od poniedziałku do piątku, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
W weekendy ceny wstępu na lodowisko to: 3 zł (młodzież i dzieci) i 5 zł (dorośli).
Przypomnimy, że podczas korzystania z lodowisko należy pamiętać o posiadaniu na twarzy maseczki oraz obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, dystans społeczny, ograniczona ilość osób na lodowisku).

Ruszyło mrągowski lodowisko !

Zgodnie z planem, dziś o godzinie 14:00 ruszyło mrągowskie lodowisko. Jednocześnie przypominamy o przerwie technicznej, która odbędzie się między godziną 16:00, a 17:00. Do zobaczenia na lodowisku 🙂

Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

1. Usługi plakatowania, dla których na każdym słupie ogłoszeniowym wydzielono miejsca, są odpłatne. Wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Zwolnione z opłat są ogłoszenia organy administracji rządowej, Urzędu Miejskiego w Mrągowie, CKiT w Mrągowie (zgodnie z zatwierdzanym co roku przez Burmistrza Mrągowa planem imprez objętych patronatem Burmistrza Miasta Mrągowa), dotyczących urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

3. Lokalizację słupów ogłoszeniowych określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy na mrągowskie lodowisko!

Już w najbliższy piątek, tj. 12.02.2021 roku, o godzinie 14:00 ponownie rusza mrągowskie lodowisko*. Zapraszamy serdecznie wszystkich amatorów łyżwiarstwa. Regulamin oraz cennik dostępny na terenie lodowiska.

*otwarcie obiektu uzależnione jest od wydania stosownego rozporządzenia

TBS „Karo” ogłasza nabór na stanowisko gospodarz nieruchomości – konserwator

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko gospodarz nieruchomości – konserwator. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i porządkowych na terenie nieruchomości i wokół niej oraz czynności konserwacyjno-naprawczych (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych). Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie zawodowe (techniczne), min. roczne doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane prawo jazdy kat. B, uprawnienia elektryczne i/lub inne techniczne. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 31.01.2021 r. do godz. 15.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Radosnych i rodzinnych, pełnych ciepła i wytchnienia Świąt Bożego Narodzenia. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia zamierzonych celów oraz wspaniałego i obfitującego w sukcesy Nowego 2021 Roku, życzą pracownicy TBS „KARO”.

BUDOWA TANICH MIESZKAŃ W MRĄGOWIE. JESTEŚ ZAINTERESOWANY LOKALEM? WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Miasto Mrągowo wspólnie ze spółką miejską TBS „KARO” szykują się do budowy bloków mieszkalnych z tanimi mieszkaniami. W ramach inwestycji ma powstać łącznie około 150 mieszkań. W sprawnym przeprowadzeniu zadania ma pomóc ankieta, kierowana do mieszkańców miasta. – Na podstawie ankiet opracujemy koncepcję zagospodarowania budynku (w tym wielkości mieszkań), określimy harmonogram realizacji, a co najważniejsze: przedstawimy możliwe realne scenariusze ponoszonych kosztów w poszczególnych latach – mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

Komunikat dotyczący podejmowania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe w czasie stanu epidemii

W związku z odroczeniem rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych na okres 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Ministerstwo Rozwoju informuje, iż w pozostałych sprawach dotyczących zarządu nieruchomością (a więc nieobjętych wymogiem przyjęcia podczas rocznego zebrania), wspólnoty mogą podejmować uchwały w części bądź w całości w trybie indywidualnym.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk

W załączeniu przesyłamy Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Utrzymanie kąpielisk, w których jakość wody będzie stale monitorowana pozwoli na zapewnianie bezpieczeństwa kąpiących się podczas trwania sezonu kąpielowego, szczególnie biorąc pod uwagę możliwy wzrost liczby osób odpoczywających w tegorocznym sezonie letnim w naszym mieście.

Załącznik:

Zalecenia GIS kąpieliska

TBS „Karo” wznawia obsługę interesantów

Szanowni Państwo.

W związku z nieprzemijającym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie informuję, iż od dnia 02.06.2020r. do odwołania przy obsłudze interesantów obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa w szczególności:

  1. W biurze obsługi może przebywać jedna osoba (pozostali przebywają przed biurem z zachowaniem odstępu).
  2. Każdy interesant musi mieć maseczkę na twarzy (zasłonięte usta i nos).
  3. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
  4. W biurze proszę o zachowanie odpowiednich odległości (nie przekraczać wyznaczonych linii).

Zachęcamy do załatwiania swoich spraw drogą mailową tbskaro@interia.pl oraz telefoniczną 89  741 06 00,

informacje o płatnościach udzielane są pod numerem tel. 89 741 06 11

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego zostaną otwarte kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiona będzie także organizacja wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Ogłoszenie o ograniczeniu obsługi klientów.

Mrągowo, dnia 16 marca 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie informuję, iż od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania spółka TBS „Karo” w Mrągowie zostaje zamknięta dla obsługi petentów.

Mieszkańcy Gminy Miasta Mrągowo i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy drogą mailową sekretariat@tbskaro.pl, tbskaro@interia.pl oraz telefoniczną 89 741 06 00.

Oświadczenie

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat likwidacji spółki TBS „KARO” uprzejmie informujemy, iż zmiany kadrowe nie mająnie będą miały wpływu na jakość świadczonych przez nas usług.

Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie i liczymy na dalszą owocną współpracę. Mamy nadzieję, iż powyższe zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby obsługa pozostawała na jak najwyższym poziomie, a współpraca przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.

Pracownicy TBS „KARO” Sp. z o. o.

Czad! Cichy zabójca

Skąd się bierze? Jak zabija? Postępowanie Ratownicze, Jak z nim walczyć…

Powstaje w wyniku niepełnego spalania, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości powietrza