Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. windykacji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko

specjalista ds. windykacji

Do  zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należy:

1) znajomość obsługi systemów finansowo-księgowych i innych programów służących do wprowadzania danych niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy;

2) informowanie o zaległościach w opłatach za lokal oraz wysyłanie wezwań do zapłaty;

3) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat;

4) prowadzenie rozmów i negocjacji  dłużnikiem;

5) przygotowanie pozwów o zapłatę w postępowaniu uproszczonym i upominawczym w dwóch instancjach;

6) przygotowanie wniosków do komornika;

7) zabezpieczenie wierzytelności w księgach wieczystych;

8) tworzenie odpisów aktualizujących wierzytelności;

9) bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta;

10) wypełnianie i potwierdzanie wniosków na dodatki mieszkaniowe;

11) sporządzanie list osób pobierających dodatek mieszkaniowy zalegających w opłatach powyżej 2 miesięcy;

12) wydawanie zaświadczeń związanych z regulowaniem należnych opłat;

13) bieżąca obsługa systemu księgowego w zakresie zakładanie baz danych, wprowadzanie zmian wysokości opłat oraz wyników rozliczeń, wydruk zawiadomień o wysokości opłat, o rozliczeniu mediów oraz indywidualnej kartoteki opłat za lokal oraz w uzasadnionych przypadkach – rozliczenie mediów, bieżące księgowanie wpłat za lokale komunalne, własnościowe oraz lokale TBS,

 

Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagania: wykształcenie min. średnie ekonomiczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, procedur windykacyjnych, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o własności lokali. Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych oraz prawo jazdy kat. B.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 15.02.2024 r. do godz. 15.00.

 

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.