Oferta

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy szukają zarządcy swojej nieruchomości oraz tych, którzy są niezadowoleni z dotychczasowej formy zarządzania.

Zarządzając nieruchomościami od 2001 roku zdobyliśmy doświadczenie stanowiące podstawę do sprawnego i skutecznego administrowania nieruchomościami. Bieżąca analiza przepisów, szkolenie kadry współpracującej ze wspólnotami mieszkaniowymi, a także właścicielami nieruchomości komercyjnych pozwala na prowadzenie konsultacji, doradztwa jak również obsługi prawnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Poniżej przykładowy zakres czynności świadczonych w ramach umowy o zarządzanie:

 • rejestracja nieruchomości, organizacja wspólnoty mieszkaniowej
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub inwestora
 • obsługa finansowo-księgową nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej
 • pełna sprawozdawczość finansową
 • prowadzenie e-kartoteki dla każdego właściciela nieruchomości z dostępem on-line przez 7 dni w tygodniu
 • sporządzanie projektów rocznych planów gospodarczych, kalkulacja stawki zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości, stawki odpisu na fundusz remontowy
 • składanie rocznego sprawozdania na zebraniu ogółu właścicieli
 • przygotowywanie projektów uchwał i zwoływanie zebrań właścicieli
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji w sprawach dotyczących nieruchomości, poszczególnych właścicieli, użytkowników, najemców
 • bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących części wspólnych nieruchomości oraz innych zgłaszanych przez mieszkańców
 • czuwanie nad należytym stanem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia.
 • ewidencjonowanie wpłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, fundusz remontowy i innych opłat
 • windykacja należności
 • współpraca z bankami finansującymi zamierzone przez właścicieli inwestycje
 • bieżąca współpraca z samorządami terytorialnymi i ich przedstawicielami – Burmistrz, Starosta
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • analiza potrzeb remontowych oraz kosztów z tym związanych
 • przeprowadzanie przetargów, zawieranie umów i nadzór nad remontami nieruchomości wspólnej
 • prowadzenie dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego i  dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych
 • zlecanie i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zawieranie i obsługę umów na dostawę mediów: energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków, gazu, na świadczenie usług: kominiarskich, konserwacji bieżącej, sprzątania oraz innych wg potrzeb
 • obsługa techniczna nieruchomości, w tym analiza zakresu niezbędnych napraw, kosztorysowanie robót budowlanych
 • konsultacje i doradztwo prawne
 • wydawanie poświadczeń, zaświadczeń itp.

Każda nieruchomość, to odrębny, indywidualny podmiot, za którym stoją właściciele oraz ich oczekiwania. Dokładamy wszelkich starań aby podejmowane działania były dopasowane do celów i zamierzeń właścicieli. Wiemy, że zarządzanie nieruchomościami to odpowiedzialność za powierzony majątek. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenie i umiejętności pozwolą na skuteczne wdrażanie działań na rzecz nieruchomości, w porozumieniu i współpracy z ich właścicielami.

Zachęcamy do spotkania, podczas którego przedstawiona zostanie szczegółowa oferta Spółki oraz korzyści z niej płynące.