TBS „Karo” ogłasza nabór na stanowisko referent ds. księgowości

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko referent ds. księgowości. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych, bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkich operacji gospodarczych w programie finansowo-księgowym, kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, uzgadnianie sald kont rozrachunkowych, archiwizacja dokumentów. Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie min. średnie ekonomiczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy w księgowości, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych oraz prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 31.03.2021 r. do godz. 15.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.