BUDOWA TANICH MIESZKAŃ W MRĄGOWIE. JESTEŚ ZAINTERESOWANY LOKALEM? WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Miasto Mrągowo wspólnie ze spółką miejską TBS „KARO” szykują się do budowy bloków mieszkalnych z tanimi mieszkaniami. W ramach inwestycji ma powstać łącznie około 150 mieszkań. W sprawnym przeprowadzeniu zadania ma pomóc ankieta, kierowana do mieszkańców miasta. – Na podstawie ankiet opracujemy koncepcję zagospodarowania budynku (w tym wielkości mieszkań), określimy harmonogram realizacji, a co najważniejsze: przedstawimy możliwe realne scenariusze ponoszonych kosztów w poszczególnych latach – mówi burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

Nowe mieszkania miałyby powstać na osiedlu Mazurskim w Mrągowie w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” (około 100 mieszkań) i Miejskiego Programu Budowy Mieszkań Komunalno – Własnościowych „MRĄGOWIANIN” (około 50 mieszkań).

Mieszkania mają być przeznaczone dla osób lub rodzin mieszkających lub pracujących na terenie Miasta Mrągowo, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.

Mieszkania przyznawane będą zgodnie z Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Miejskiego Programu Budowy Mieszkań Komunalno – Własnościowych „Mrągowianin”.


Burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski:

Drodzy Mieszkańcy Mrągowa!

Realizując Wasze postulaty i sugestie oraz mój program wyborczy, wspólnie ze spółką miejską TBS „KARO” przystępujemy do budowy bloków mieszkalnych z tanimi mieszkaniami. W celu pewniejszego i najlepszego zrealizowania tego projektu, działania te przygotowujemy dwutorowo:

1. Przez wspólną realizację z agencją rządową w ramach programu „Mieszkanie plus”, około 100 mieszkań zlokalizowanych na Osiedlu Mazurskim. Mieszkania te będą oferowane zarówno w systemie najmu długoterminowego jak i z możliwością dojścia do własności.

2. Poprzez budowę przez spółkę miejską TBS „KARO” budynku mieszkalnego około 40-50 mieszkań na działce miejskiej. Lokale te będą możliwe do wykupienia przez najemców w okresie ok. 20 lat (stopniowe dochodzenie do prawa własności). Kredyt na budowę zaciągnie spółka w związku z tym mieszkańcy ominą główną przeszkodę jaką jest uzyskanie kredytu.

Drodzy Mieszkańcy!

W okresie najbliższego roku z całą pewnością rozpoczniemy realizację jednego z proponowanych wariantów. Lokale w obu przypadkach będą dostępne w różnych wielkościach od ok. 38m2 do 60 m2. Wykonanie będzie w tzw. stanie deweloperskim, gotowym do indywidualnego wykończenia.

Dokładne założenia znajdziecie Państwo na stronie Miasta oraz TBS „KARO” w zakładce Miejski Program Budowy Mieszkań Komunalno – Własnościowych „MRĄGOWIANIN”.

W celu lepszego poznania Waszych oczekiwań i preferencji przygotowaliśmy ankietę. Prosimy o jej wypełnienie i o rzetelne i prawdziwe przedstawienie oczekiwań i sytuacji. Ze względu na ochronę danych osobowych całość spraw prowadzić będzie TBS „KARO” Sp. z o.o. ul. Kopernika 11 tel. (89) 741 06 06.

<<POBIERZ ANKIETĘ>>>

Wypełnioną ankiety należy przesłać w formie skanu na adres mragowianin@tbskaro.pl lub listownie na adres TBS „KARO” ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo lub ostatecznie (ze względu na COVID) złożyć ją bezpośrednio w sekretariacie TBS „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie w terminie do 30 listopada 2020r.

Na podstawie Waszych ankiet opracujemy koncepcję zagospodarowania budynku (w tym wielkości mieszkań), określimy harmonogram realizacji, a co najważniejsze: przedstawimy możliwe realne scenariusze ponoszonych kosztów w poszczególnych latach.

Dołożymy wszelkich starań, aby miesięczny koszt był na poziomie czynszu za wynajmowane mieszkanie i niższy od obecnie proponowanych cen za mieszkanie własnościowe.

Stanisław Bułajewski
Burmistrz Miasta Mrągowo