Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk

W załączeniu przesyłamy Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Utrzymanie kąpielisk, w których jakość wody będzie stale monitorowana pozwoli na zapewnianie bezpieczeństwa kąpiących się podczas trwania sezonu kąpielowego, szczególnie biorąc pod uwagę możliwy wzrost liczby osób odpoczywających w tegorocznym sezonie letnim w naszym mieście.

Załącznik:

Zalecenia GIS kąpieliska