Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystawa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o.

Mrągowo, 27.04.2022 rok

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KARO” SP. Z O.O.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, ul. Kopernika 11,  11-700 Mrągowo (będąca Komisją Konkursową) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ww Spółki wybrano w dniu 27 kwietnia 2022 roku kandydaturę Grzegorza Pałdyny.

Grzegorz Pałdyna spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie z 06 kwietnia 2022 roku oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-)   Michał Och