Kategoria: Aktualności

Nabór na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko specjalista ds. technicznych.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie koordynowanie oraz nadzór pracy konserwatorów, rozliczanie prac konserwacyjnych wykonywanych przez pracowników,  opiniowanie wniosków lokatorskich w sprawie remontów, kosztorysowanie prac remontowo-budowlanych, organizacja przetargów, sporządzanie umów na roboty budowlane, kontrola jakości wykonania i odbiór prac zleconych, prowadzenie dokumentacji technicznej, przeglądy stanu technicznego nieruchomości, sporządzanie planu remontów. Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagania: wykształcenie min. średnie techniczne, co najmniej 5 letni staż pracy, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane uprawnienia budowlane, prawo jazdy kat. B oraz znajomość programów do kosztorysowania.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV osobiście w siedzibie Spółki w Mrągowie przy ul. Kopernika 11 bądź na adres e-mail: tbskaro@interia.pl do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00.

W składanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6 bezpośrednio przy promenadzie (część dz. nr 256/4) pod stoiska handlowe celem prowadzenia działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp., w okresie od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 01.07.2023r. – 31.08.2023r.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadbrzeżnej.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, dań typu „Fast food” itp., działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp., w okresie od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Jaszczurcza Góra 6 bezpośrednio przy promenadzie (część dz. nr 256/4) pod stoiska handlowe celem prowadzenia działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp., biżuterii ze stali chirurgicznej oraz działalności fryzjerskiej (zaplatanie warkoczyków), w okresie od 15.06.2023r. do 31.08.2023 r.

Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystawa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o.

Mrągowo, 27.04.2022 rok

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KARO” SP. Z O.O.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, ul. Kopernika 11,  11-700 Mrągowo (będąca Komisją Konkursową) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ww Spółki wybrano w dniu 27 kwietnia 2022 roku kandydaturę Grzegorza Pałdyny.

Grzegorz Pałdyna spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie z 06 kwietnia 2022 roku oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-)   Michał Och