Autor: kazpia

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego.

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/4, obręb 5, tj. 42m2 do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu wodnego, w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.

Położenie terenu dzierżawy określone jest na planie umieszczonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystawa Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o.

Mrągowo, 27.04.2022 rok

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KARO” SP. Z O.O.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KARO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, ul. Kopernika 11,  11-700 Mrągowo (będąca Komisją Konkursową) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ww Spółki wybrano w dniu 27 kwietnia 2022 roku kandydaturę Grzegorza Pałdyny.

Grzegorz Pałdyna spełnił wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie z 06 kwietnia 2022 roku oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-)   Michał Och

Lodowiska Miejskiego w Mrągowie na ferie

Wychodząc naprzeciw najmłodszym wielbicielom jazdy na lodzie, zarządca obiektów sportowych – TBS Karo, postanawia w okresie ferii zimowych (w terminie 24.01.-13.02.) zmienić godziny otwarcia Lodowiska Miejskiego w Mrągowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

Rekrutacja na stanowisko zarządca nieruchomości.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” Spółka z o.o. aktualnie prowadzi rekrutację na stanowisko zarządca nieruchomości.

       Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie administrowanie nieruchomościami, prowadzenie kartotek właścicieli/najemców lokali, przygotowywanie i prowadzenie zebrań, bieżąca

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej

O G Ł O S Z E N I E

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KARO” Sp. z o.o. w Mrągowie

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Nadbrzeżnej bezpośrednio przy plaży w celu prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży napojów, lodów, słodyczy, dań typu „Fast food” itp., działalności handlowej artykułami przemysłowymi typu upominki, zabawki, odzież, itp. oraz działalności gospodarczej – wypożyczalnia sprzętu wodnego , w okresie od 22.07.2021r. do 31.08.2021r.